آفت بزرگ شوراها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
آفت بزرگ شوراها

در تقویم پر مناسبت ایران،روز نهم اردیبهشت مصادف با سالروز تاسیس نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا یا همان روز شوراها می باشد،شوراهای اسلامی شهر و روستا که بر اساس آیه شریفه "و امرهم شورا بینهم"شکل گرفته اند تجلی عینی مردم سالاری و از ارکان اساسی جامعه مدنی می باشند ولی اگر همین نهاد مردمی و مقدس اراده تصمیم گیری مستقل را نداشته باشد بدون شک تبدیل به دشمن مردم سالاری می گردد.

شورای شهر وابسته و بله قربان گو و بی اراده خائن به مردم است چرا که وظیفه اصلی اعضاء شورا تصمیم گیری به نمایندگی از مردم شهر و روستا می باشد و شورای بی اراده و وابسته به جای در نظر گرفتن مصلحت شهر و مردم به صلاح خودشان و مقامات عمل کرده و بدین ترتیب به اعتماد مردم خیانت می کنند.

شورائی که توان عزل و نصب شهردار و کارکنان شهرداری را ندارد همان بهتر که وجود نداشته باشد،شورائی که بله قربان گوی بخشدار و فرماندار و رئیس این اداره و مدیر آن نهاد باشد خائن به شهر است،شورائی که به جای منفعت مردم به منفعت شخصی فکر می کند قابل اعتماد و اتکاء نیست.

شاید بتوان بی برنامگی و حتی اقدامات فراقانونی شوراها را به شکلی قبول کرد و یاحتی آن اقدامات را بنحوی توجیه نمود ولی وابستگی و بله قربان گوئی و ترس اعضاء شوراها از مقامات دولتی را هرگز نمی توان تحمل کرد،اعضاء شورا باید تیزهوش و نترس باشند و حق مردم شهر را از دهان اژدها بیرون بیاورند وگرنه شورای خنثی و بی اثر صرفاً باری زائد و سنگین بر دوش مردم شهر است و نبودش بیشتر به نفع شهر و شهروندان است. 

خلاصه کلام آنکه مردم هیچ شهر و روستائی شورای وابسته و بی اراده را نمی خواهند و اعضاء شورای بی اثر و ترسو خیلی زود به زباله دان تاریخ تبعید خواهند شد.