البرز شرقی به نمره 20 رسید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 البرز شرقی به نمره 20 رسید

شماره بیستم هفته نامه فرهنگی اجتماعی البرز شرقی ویژه هفته سوم فروردین 97 منتشر شد

نکته قابل توجه در این شماره تغییر لوگوی آن است که بسیار جلب توجه می کرد و رنگ و نمای دیگری به این نشریه داده است.این شماره از هفته نامه البرز شرقی در 4 برگ تمام رنگی منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.