نوروز گرم می آید

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نوروز گرم می آید

سال 96 با تمام کم بارشی ها و گرمای غیر طبیعی اش تا ساعاتی دیگر به پایان می رسد و جای خود را به بهار 97 می دهد ولی ظاهراً بهار 97 هم از نظر دمائی و بارشی دست کمی از سال 96 نداشته و آسمان کماکان با ما سر سازش ندارد.

آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار هوای گرم و پایدار بر روی کشور در روزهای ابتدائی سال جدید می باشد و افزایش دما در برخی از نقاط کشور و بویژه حاشیه شرقی دریای کاسپین به اندازه ائی است که فصل تابستان را تداعی خواهد کرد.

هوای شهر آبسرد نیز در روزهای آغازین سال 97 نسبتاً گرم و بی بارش خواهد بود و حتی این احتمال وجود دارد که در روزهای جمعه و شنبه دمای هوای بیشینه آبسرد تا 20 درجه بالای صفر نیز افزایش یابد که برای این موقع از سال یک رکورد محسوب می گردد.

پیش آگاهی:

با توجه به خروجی مدل ها این امکان وجود دارد که در هفته دوم فروردین شاهد ورود یک موج بارشی دارای هسته سرد به منطقه باشیم که در صورت ورود چنین موجی با توجه به شکوفه دهی اغلب درختان خطر سرمازدگی باغات بویژه در مناطق کوهپایه ائی وجود دارد.