پانزده اسفند روز درختکاری گرامی باد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
پانزده اسفند روز درختکاری گرامی باد

اگر درخت نمی کاریم حداقل درختان را هم نخشکانیم...

درختان ریه های زمین هستند و بدون درختان انسان نیز قادر به ادامه حیات بر روی کره خاکی نخواهد بود پس بخاطر خودمان هم که شده درختان را حفظ کنیم.