قدرت رسانه های آزاد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
قدرت رسانه های آزاد

مثل همیشه یک مدیر دولتی به یک خبرنگار توهین کرد و با تحقیر آمیزترین واژگان خبرنگار بیچاره را مورد خطاب قرار داد ولی این بار نتیجه این حرکات توهین آمیز مثل قبل نبود...این بار رسانه های آزاد به کمک خبرنگار آمدند تا مدیر هتاک مفتضح گردد.

جناب آقای حسین فراست فرماندار گلپایگان روز سه شنبه  هفته پیش(مورخ 10 بهمن 96) در حاشیه بازدید از مرکز بازیافت زباله شهرهای گلپایگان و خوانسار  بدون هیچ دلیل موجه و قانع کننده ائی بدترین الفاظ را نسبت به یک خبرنگار محلی به کار برد و هر چه دلش می خواست نثار این خبرنگار کرد غافل از اینکه خبرنگار در حال تهیه فیلم از این هنر نمائی جناب فرماندار است و وقتی این فیلم منتشر شد دیگر برای جناب آقای فرماندار کار از کار گذشته بود و وزارت کشور تحت فشار شدید افکار عمومی مجبور شد که آقای فرماندار را به فوریت برکنار کند.

این برای اولین بار است که یک فرماندار با سالها سابقه مدیریتی مجبور می شود بخاطر توهین به اصحاب رسانه از سمت خود کناره گیری کند و این برای اولین بار است که یک مدیر قدرت واقعی رسانه ها را با تمام وجود لمس می کند.

برکناری یک فرماندار در اصل اتفاق بزرگ و مهمی نیست آنچه که مهم است نمایش قدرت رسانه های آزاد است،رسانه هائی که بدون هراس همه متخلفان را به چالش می کشند،رسانه هائی که متملق و چاپلوس نیستند و آزادانه حرف مردم را به گوش مسئولان می رسانند،رسانه هائی که زیر بار بولتن شدن نمی روند و مثل آیینه عمل می کنند.

وا واقعیت آن است که اغلب مسئولان با مردم و خبرنگاران خوب رفتار نمی کنند و نسبت به هیچ کس پاسخگو نیستند،نمونه آن برخورد تند و تحقیر آمیز برخی از مسئولان با خبرنگاران در روز انتخابات ریاست جمهوری در مسجد جامع همین شهر آبسرد بود که اگر تصاویر آن رسانه ائی می شد شاید امروز دیگر خیلی از این مدیران متکبر و از خود راضی دیگر مدیر نبودند.

این قدرت رسانه های آزاد بود که حرکات ناشایست فرماندار محترم را در جلوی دیدگان جهانیان قرار داد و آقای فرماندار را رسوا کرد،این قدرت رسانه های آزاد بود که نگذاشت فرماندار و استاندار مثل همیشه از یر بار مسئولیت فرار کنند،این قدرت رسانه های آزاد بود که مانع از پایمال شدن حق مظلوم گردید،رسانه های آزاد و غیر وابسته رکن مردم سالاری هستند و هرگونه ایجاد محدودیت برای رسانه ها مصداق عینی نقض حق آزادی بیان و ایضاً نقض حقوق بشر می باشد.

متاسفانه در کشور ما بسیارند مسئولانی که گمان می کنند، با محدود کردن رسانه ها می توانند چند روزی به عمر بی برکت مدیریت خود بیفزایند و چند روز بیشتر بر سر این ملت صبور منت بگذارند غافل از اینکه هیچ خبری و هیچ رسانه ائی را برای همیشه نمی توان محدود کرد چرا که خبر از کوچکترین منافذ هم به بیرون نشت می کند و وقتی خبری در اختیار رسانه های مستقل و آزاد قرار بگیرد دیگر هیچ شخص و مقامی در امان نیست.

این است قدرت واقعی رسانه های مستقل و آزاد.