برف روبی به شیوه عصر حجر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
برف روبی به شیوه عصر حجر

ظاهراً همیشه یک جای کار ما ایرانی ها می لنگد...!برای مثال همین شیوه برف روبی کوچه ها و خیابان ها بوسیله نمک و تخریب بافت خاک مجاور جاده ها.

همه ما می دانیم که نمک دشمن خاک و پوشش گیاهی و حتی آسفالت و کف پوش های سیمانی است و استفاده از آن می تواند منجر به نابودی کامل خاک و تخریب زود رس آسفالت و سیمان گردد و تجمع چند ساله نمک در چاله های اطراف جاده ها نیز بتدریج زمینه را برای شور شدن منابع آب های زیر زمینی و روان آب ها فراهم می آورد.

مخلوط ماسه و نمک دشمن درجه یک آسفالت کف جاده ها بوده و استفاده بیش از اندازه نمک می تواند آسفالت کف جاده ها را بطور کامل دچار خوردگی نماید و بتدریج همین خوردگی شیمیائی در کنار سایر عوامل تخریب نظیر یخ زدگی آب موجود در شکاف ها و فشار ناشی از تردد خودروهای سنگین باعث از بین رفتن سطح راه ها می گردد.

بدتر از همه اینکه آب نمک پاشیده شده به کف خودروها باعث تشدید اثر خوردگی کف و بدنه خودروها شده و عمر قسمت های بدون پوشش خودرو نظیر اگزوز و زیر موتور و قسمت های زخمی بدنه خودرو را به شدت کاهش می دهد.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان نظیر کانادا و کشورهای اسکاندیناوی که اتفاقاً از پر برف ترین کشورهای جهان نیز می باشند استفاده از ترکیب ماسه و نمک جهت یخ زدائی سطح راهها اکیداً ممنوع شده و به جای استفاده از این شیوه مخرب از سامانه هی برف خوار استفاده می شود.

درست است که در مواقع بحرانی و جهت نجات خودروهای گرفتار در برف و بازگشائی راهها آسانترین راهکار نمک پاشی می باشد ولی باید دانست که نمک پاشی فقط برای چند دقیقه موثر می باشد و تا کل برف از سطح جاده پاک نشود نمک پاشی کمکی به بازگشائی راه نمی نماید.

بطور قطع بهترین راهکار جهت بازگشائی جاده ها ممانعت موقت از تردد خودروها در مواقع بحرانی و سپس جمع آوری و انتقال برف به حاشیه جاده می باشد.

ناگفته پیداست که مواقع خاص و اضطراری استفاده از مخلوط ماسه و نمک اجتناب ناپذیر می باشد ولی باید توجه داشت که استفاده از مخلوط مخرب ماسه و نمک باید به عنوان آخرین راهکار مورد استفاده قرار گیرد نه اولین راهکار.

البته ما نیز به خوبی به کمبود امکانات راهداری در کشور واقف هستیم ولی استفاده از شیوه های مضر را نیز به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم هر چند که تقصیر این موضوع قطعاً بر عهده مسئولان بوده و پرسنل خدوم و زحمتکش و فداکار راهداری که در سخترین شرائط و با کمترین امکانات به داد در راه ماندگان می رسند در این زمینه ذره ائی تقصیر ندارند و چرا که بطور قطع ایشان نیز بیش از همه خواهان نوسازی ناوگان برف روبی و تجهیز آن به ماشین آلات جدید و مدرن می باشند.