البرز شرقی در ایستگاه چهاردهم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
البرز شرقی در ایستگاه چهاردهم

شماره چهاردهم هفته نامه فرهنگی-اجتماعی البرز شرقی ویژه هفته دوم دی ماه 96 منتشر شد.

این شماره هفته نامه البرز شرقی با گریزی به بحث انتخابات ضمن نقل قولی از آقای دکتر عباسعلی کدخدائی به موضوع تخلفات انتخاباتی پرداخته،همچنین سالگرد حماسه 9 دی و معضل تکدی گری در شهرستان دماوند از دیگر موضوعاتی است که این شماره از البرز شرقی در مورد آن مطلب دارد.

این شماره از دو هفته نامه البرز شرقی در 4 صفحه تمام رنگی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.